De grote ontwikkelingen in het publiek domein vragen om een veranderende rol van controllers. Controllers worden vaak gezien en ervaren als mensen die vooral goed zijn in het ‘bewaken’ van bestaande vormen van sturing, organisatie en financiering. Mensen die je het liefst zo lang mogelijk buiten beeld houdt als je wilt gaan veranderen. Toch is hun rol in het vernieuwen van sturing van groot belang! Controllers kunnen in het opbouwen van nieuwe vormen van sturing en organisatie een waardevolle partner worden, als zij hun systematische manier van denken en doen inzetten voor de verandering. Think Public advies draagt bij aan deze beweging door in haar adviezen de rol van controller anders in te zetten. Niet alleen gericht op bewaken maar ook op ontwikkelen, van grenzen stellen naar mogelijk maken, van minder systeemwereld naar meer leefwereld, van focus op grip naar focus op wendbaarheid en strategisch vermogen en van sturen op SMART doelen naar sturen op maatschappelijke meerwaarde. 

De adaptieve controller 
De omgeving van het openbaar bestuur verandert fundamenteel en in een hoog tempo. Deze grote veranderingen vragen om een nieuwe rol van financiële adviseurs binnen publieke organisaties. Ard Schilder van Think Public advies en Merlijn Ballieux van de veranderbrigade schetsen in hun artikel ‘De adaptieve controller’, verschenen in het tijdschrift TPC, een optimale organisatiedynamiek die ontstaat door het terugbrengen van Planning & Control naar de essentie en het werken aan een gelijkwaardige positie in de organisatie. Adaptieve controllers die hier op inzetten, hebben de toekomst. Klik op de download hieronder voor een digitale versie van het artikel.

Referentieprojecten
Gemeente Westland - Evaluatie P&C (i.s.m. JS Consultancy)
Gemeente Amsterdam - Lid expertgroep enquete-onderzoek financiele functie gemeenteraad
TIAS School for Business and Society - Begeleiding Master Thesis risicomanagement KNAW
Gemeente Haarlemmermeer - evaluatie kostenverdeelsystematiek

 

 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20