Regionaal samenwerken wordt steeds vaker als de oplossing gezien voor het organiseren van nieuwe taken die op gemeenten af komen. In onze adviestrajecten helpen wij gemeenten hoe zij zowel bestuurlijk als ambtelijk sturing kunnen geven aan de samenwerking. Wij maken de diverse governance modellen inzichtelijk, zodat gemeenten een passende keuze kunnen maken. We blijven niet te lang hangen in de wereld van de modellen maar zorgen ervoor dat de samenwerkingspartners ‘een gezamenlijke stip op de horizon’ gaan zien. We merken dat mensen op deze manier echt stappen kunnen zetten en gaan geloven in het samenwerkingsproces en het dus niet blijft bij alleen praten en schrijven over samenwerking. 

Advisering 'governance' samenwerking regio Hart van Brabant 

Gemeenten in de regio Midden Brabant willen samenwerken wat betreft de nieuwe jeugdzorgtaken waar de gemeenten straks verantwoordelijk voor gaan worden. Het gaat om jeugdzorgtaken zoals de meervoudige, schaarse en/of specialistische hulp en behandeling, en de onderwerpen waarop de Jeugdwet verplicht tot regionale samenwerking (‘gedwongen kader’). Think Public advies begeleidt het proces van strategische keuzes rond de samenwerking in de regio ‘Hart van Brabant’ op het gebied van jeugdzorg. Vanuit de input die wij ophalen bij alle negen gemeenten zijn wij bezig om een gemeenschappelijke regeling vorm te geven, om zodoende de bestuurlijke en ambtelijke governance op regionaal niveau zo goed mogelijk te organiseren.

Andere voorbeeldprojecten zijn:

Ministerie van BZK en het OndersteuningsTeam Decentralisaties  - opstellen handreiking Regionale risicoverevening: Eerste lessen
Gemeente Maastricht - opstellen van een centrumregeling voor de inkoop van jeugdzorg voor de regio Zuid-Limburg
Stichting lees en taal - handreiking Transitie van educatie naar het sociaal domein
Sittard Geleen -  advies over risicoverevening
Regio IJmond -  advies over risicoverevening

 

 

 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20