Organisatiegrenzen zijn steeds meer aan het veranderen. Tussen organisaties bestaat een toenemende onderlinge afhankelijkheid. Steeds meer publieke taken worden georganiseerd binnen netwerkstructuren. Dit roept nieuwe (strategische) vraagstukken op. Welke keuzes kan je hierin maken en hoe zorg je ervoor dat dit goed werkt? Wij zijn in staat keuzes helder inzichtelijk te maken en betrokken partijen hierop te verbinden. 

Organisatievernieuwing Convenant Gezond Gewicht

Het Convenant Gezond Gewicht (CGG) is een samenwerkingsverband van 26 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een onderdeel van het convenant is Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG ). Ard Schilder van Think Public advies heeft de strategische keuzes van CGG/JOGG helpen inzichtelijk maken, waardoor een keuze voor een andere en toekomstbestendige organisatie kon worden gemaakt.

Zie ook http://convenantgezondgewicht.nl/home

 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20