Gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een aantal grote opgaven in het sociale domein, de zogenoemde decentralisatieopgaven.  Think Public advies ondersteunt gemeenten met deze omvangrijke transitie en transformatie. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in vragen rondom gemeentelijke financiën en de decentralisaties. Zo heeft Ard Schilder samen met andere experts op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken meegewerkt aan een handreiking over Financiën en de drie decentralisaties. Deze kennis proberen  wij zoveel mogelijk in te zetten bij gemeentelijke organisaties. 

Decentralisaties en bedrijfsvoering in Venlo

Als ‘senior projectleider decentralisatie’ ondersteunen Ard Schilder en Yvette Raets van Think Public advies de gemeente Venlo bij het leggen van de verbinding tussen de inhoudelijke afdelingen van het sociaal domein en de afdeling bedrijfsvoering. Think Public advies draagt hieraan bij door inzichtelijk te maken waar Venlo op dit moment staat met de invoering van de decentralisaties, en wat er de komende periode nog moet gebeuren. Hierbij letten we niet alleen op de financiële sturingsinstrumenten, maar ook op het goed verbinden van de personen en onderwerpen van verschillende afdelingen. 

Andere voorbeeldprojecten zijn:

Ministerie van BZK en het OndersteuningsTeam Decentralisaties - opstellen handreiking Regionale risicoverevening: Eerste lessen
Ministerie van VWS - (online) checklist administratieve processen Wmo en Jeugdwet
Gemeente Tholen - projectleider sociaal domein
Gemeente Middelburg - medewerker sociaal domein

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20