Decentralisatie
Gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een aantal grote opgaven in het sociale domein, de zogenoemde decentralisatieopgaven.  
Lees Meer

 Regionale samenwerking
Regionaal samenwerken wordt steeds vaker als de oplossing gezien voor het organiseren van nieuwe taken die op gemeenten af komen. In onze adviestrajecten helpen wij gemeenten hoe zij zowel bestuurlijk als ambtelijk sturing kunnen geven aan de samenwerking. 
Lees Meer

 Netwerken
Organisatiegrenzen zijn steeds meer aan het veranderen. Tussen organisaties bestaat een toenemende onderlinge afhankelijkheid. Steeds meer publieke taken worden georganiseerd binnen netwerkstructuren. Dit roept nieuwe (strategische) vraagstukken op. 
Lees Meer

 Andere overheid
We merken dat veel publieke organisaties steeds meer vast lopen in de huidige manier van organiseren. Deze organisaties worden geleid door  ‘topzware' systemen van wetten, regels, procedures en financieringsmethoden, die vernieuwing en maatschappelijk resultaat in de weg staan. 
Lees Meer

 Vernieuwing Control
De grote ontwikkelingen in het publiek domein vragen om een veranderende rol van controllers. 
Lees Meer
 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20