Simpele oplossingen voor lastige problemen

De samenleving lijkt alsmaar complexer te worden, waarin we steeds meer informatie te verstouwen krijgen en we rekening moeten houden met steeds meer verschillende partijen en actoren. Om daar grip op te krijgen bedenken we verschillende analyse- en oplossingsmethoden. Dit kan vervolgens weer leiden tot hele complexe processen. Wat fijn om dan een boek tegen te komen als:

“Zo simpel kan het zijn”, een boek van Richard Engelfriet. Richard houdt van simpel. Hij gelooft in simpele oplossing voor ingewikkelde problemen. Als dagvoorzitter en columnist kwam hij vaak voorbeelden tegen van mensen die met een simpele oplossing een complex probleem wisten aan te pakken. Deze voorbeelden deelt hij in dit boek. Hij beschrijft in dertig adviezen hoe je problemen simpel kunt oplossen. Eén voorbeeld les uit zijn boekje is: “Versimpel uw wereld en begin met een worstenbroodje”. Deze les laat goed de kracht van simpele oplossingen zien. De les is als volgt opgedaan.

Bij een afdeling spoedeisende psychiatrie zochten ze naar verbetermogelijkheden voor de opvang van moeilijke patiënten. In de praktijk blijkt dit lastig te zijn. Patiënten die op de afdeling binnen komen zijn dikwijls ‘”agressieve patiënten waarvan letterlijk alle stoppen zijn doorgeslagen”. Medewerkers springen soms wel met zes man tegelijk bovenop zo’n patiënt of de patiënt wordt in een isoleercel geplaats. Eén van de medewerkers had een geniaal plan: biedt de patiënt een worstenbroodje aan. Sommige patiënten hebben dagenlang niet gegeten en hebben alleen nog maar agressie ontmoet. Stelt u zich de situatie voor waarin een medewerker met onvervalst Brabants accent vraagt: “Lusde gij een worstenbroodje?.” En het blijkt dat de overgrote meerderheid van de patiënten weg smelt. “Het resultaat is verbluffend: het gebruik van de isoleercel is drastisch afgenomen.” 

Zo zijn er nog 29 andere voorbeelden, die laten zien dat ook zonder managementmodellen, stappenplannen of doorwrochte analyses, mensen met simpele ideeën grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Het is een mooi tegenwicht tegen al te complexe analyses en oplossingen, waar we soms te veel tijd aan besteden maar in de praktijk weinig verder mee komen. Een goede les voor ons strategisch adviseurs van Think Public Advies! En tegelijk een ondersteuning van de aandacht die wij bij onze adviezen over het anders sturen van organisaties geven aan het kennen van de werkvloer en het snappen van de essentie van de organisatie. Pas dan krijg je veranderingen die kloppen en echt effect hebben.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20