‘Groot denken en klein kunnen doen’

Veel organisaties kijken niet meer naar de maatschappelijke waarde van een project, zijn de menselijke maat kwijt in de uitvoering van de werkzaamheden en de bestaande systemen, protocollen en regels ondermijnen het maatschappelijk doel van de organisatie. Bovendien sluiten systemen niet meer aan op de vraag van de praktijk. De stichting ‘Bijzonder Gewoon’, gevestigd in Den Bosch, laat door de initiatieven ‘Het Veilige Huis’ en ‘Bijzonder Gewoon leren en werken’ zien dat het anders kan.

‘Het Veilige Huis’

Stichting Bijzonder Gewoon is een stichting opgericht door moeders van bijzondere kinderen die bij reguliere (sport)clubs buiten de boot vallen. Bijzonder gewoon luistert naar de behoeften van de kinderen en past daar de activiteiten op aan, zodat alle kinderen mee kunnen doen met de activiteiten. Vanuit Bijzonder Gewoon is een nieuw oudereninitiatief Het Veilige Huis ontstaan. Het Veilige Huis is een dochterstichting die zich richt op het bevorderen van de weerbaarheid van kinderen met een beperking en met hun seksualiteit bespreekbaar te maken. De stichting wordt ondersteund door en werkt samen met een werkgroep bestaande uit zorginstellingen, onderwijsinstellingen en de gemeente Den Bosch.

Het Veilige Huis is opgericht vanuit de ongerustheid bij ouders over veiligheid voor kinderen met een beperking naar aanleiding van het rapport Samson, waarbij een van de belangrijkste en schrikbarendste conclusies was dat 57% van kinderen met een beperking worden misbruikt. Wat Het Veilige Huis uniek en bijzonder maakt is dat het collectieve doel altijd voorop staat, namelijk het zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen met een beperking door weerbaarheid te bevorderen en seksualiteit bespreekbaar te maken. Initiatieven ontstaan vanuit een ouderpanel en professionals vragen advies aan ouders, waarbij de centrale hulpvraag van de ouders en de behoeften van het kind vooropstaan. Door vanuit de leefwereld van de kinderen trainingen, workshops en symposia te organiseren, voelen steeds meer mensen zich betrokken bij de organisatie en bieden steeds meer professionals en ouders hun hulp aan. Een mooi voorbeeld is een bijeenkomst over verstandelijke beperking en de pubertijd, waarbij ouders vragen konden stellen aan een aantal professionals. De laagdrempeligheid van de bijeenkomst bleek voor deouders heel waardevol te zijn. Bovendien kwamen er 400 mensen op het symposium af, wat laat zien dat het vraagstuk erg leeft.

Het Veilige Huis heeft weinig budget, maar het succes van de organisatie ligt hem in de constante verbinding maken tussen ouders en organisaties en door altijd de vragen aan de ouders vanuit de leefwereld van de kinderen te stellen. Daarnaast is het principe van wederkerigheid belangrijk, namelijk het aanbieden en vragen om hulp bij partijen, waardoor je wederzijds respect creëert. Door deze combinatie samen met positieve energie, goede communicatie en het laten zien van concrete resultaten voelen steeds meer organisaties en personen zich betrokken bij de organisatie en bieden ze hun hulp aan.

Bijzonder Gewoon leren en werken

Een ander mooi voorbeeld van hoe de Stichting Bijzonder gewoon werkt, is het project de ‘Bijzonder Gewoon leren en werken’ voor jongeren met een verstandelijke beperking. Dit project is opgezet met als doel een mooie plek voor ieder kind in de maatschappij door het ontwikkelen van bijna-baantjes. Het idee van bijna-baantjes is ontstaan door aan de kinderen te vragen wat ze later willen worden. Bijna-baantjes zijn werkzaamheden die worden gezien als normale werkzaamheden, maar voor kinderen met een beperking heel belangrijk en bijzonder zijn. Voorbeelden zijn het opmaken van bedden, het verwisselen van banden en het snijden van eten in de keuken. Belangrijk hierbij is om kinderen te laten ervaren waar ze goed in zijn, bijvoorbeeld door het filmen van de eigen stappen bij het klaarmaken van eten. Het project dient een tweeledig doel: door het koppelen van kinderen aan bedrijven, kunnen kinderen participeren en tegelijkertijd worden ook bedrijven aangetrokken die iets willen betekenen voor kinderen. De gemeente Den Bosch heeft mede door de uniekheid van het project besloten het project te subsidiëren en iemand vanuit de gemeente aan te stellen die als schakel dient tussen de systeemwereld van de gemeente en de leefwereld van de ouders. De combinatie van het werken vanuit de leefwereld van de ouders en ervaring hebben met de systemen van de gemeente maakt een nieuwe manier van (samen)werken en het realiseren van het project mogelijk. Mede door het vertrouwen van de gemeente Den Bosch zijn er voor een aantal kinderen hun dromen al in vervulling gegaan.

Wat kunnen we leren van de stichting Bijzonder Gewoon? Het gaat in de basis om de kracht van werken vanuit het hart, wat samen gaat met een nieuwe manier van werken en doen. Hierbij zijn 5 B’s essentieel: bereikbaarheid, betrokken, betrouwbaar, bevlogen en beschikbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk dat organisaties het werken vanuit bestaande kaders loslaten, in gesprek gaan met ouders en kinderen over hun behoeften, tijdens het proces het doel in ogen houden en reflecteren. Door groot te denken, maar klein te beginnen, kun je grote dingen bereiken, maar dit alles vraagt wel tijd, vertrouwen, positieve energie, transparantie en de combinatie van expertise en bevlogenheid.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20