Financiële houdbaarheid gaat over strategische keuzes

 

Gemeenten zitten sinds de Grote Recessie structureel in een ander vaarwater als het gaat om de inkomsten en uitgaven. Het dwingt gemeenten tot herschikking en scherpere prioritering in de keuzes die ze maken. Deze situatie zal zich komende jaren naar verwachting niet wezenlijk veranderen.

In het verlengde de nieuwe situatie waar gemeenten in zijn beland, is er meer aandacht in het financieel toezicht voor de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Dit heeft zich al vertaald in de verplichting extra indicatoren op te nemen in de jaarlijkse programma-begroting over de financiële positie:

  • Netto schuldquote
  • Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
  • Solvabiliteitsratio
  • Indicatoren met betrekking tot grondexploitatie
  • Structurele exploitatieruimte
  • Belastingcapaciteit

In de visie van Think Public gaat financiële houdbaarheid niet over goed boekhouden, maar strategische keuzes voor de toekomst maken. Financiële houdbaarheid biedt de basis voor het blijvend goed kunnen uitvoeren van de taken en activiteiten van de gemeente in de toekomst. Het uitstellen van strategische keuzes kan op korte termijn aantrekkelijk lijken, maar komt op langere termijn als een boemerang terug.

Werken aan een goed inzicht in de financiële houdbaarheid is een belangrijkste eerst stap. De hierboven genoemde indicatoren kunnen daarbij helpen, net als de financiële houdbaarheidtest die is ontwikkeld door de VNG. Deze test, ook wel ‘stress test’ genoemd, brengt de belangrijkste onderdelen van de gemeentefinanciën bij elkaar en maakt duidelijk of het geheel tegen een stootje kan.

Think Public begeleidt gemeenten bij het inzichtelijk maken van hun financiële houdbaarheid, door de VNG houdbaarheidstest op maat toe te passen en vertalen naar strategische keuzes voor raad en college. We hebben dit inmiddels in een aantal gemeenten gedaan, met positieve reacties van raads- en collegeleden in dat het hun helpt een relatief ‘technisch’ onderwerp toegankelijk te maken.

Voor meer informatie over een praktijkvoorbeeld van onderzoek naar de financiële houdbaarheid, zie de volgende link: https://www.thinkpublicadvies.nl/actueel/think-public-onderzoekt-financile-houdbaarheid-gemeenten

Voor een digitale versie van onze folder over onderzoek naar financiële houdbaarheid, download via deze link.

Een presentie over ons onderzoek naar financiële houdbaarheid, die wij hebben verzorgd op het VNG congres over gemeentefinanciën op 30 november, is te bekijken via de volgende link: https://www.vngcongressen.nl/media/276670/15.Houdbare%20gemeentefinanci%C3%ABn%20in%20de%20praktijk.pdf

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20