De adviseurs van Think Public advies zijn ervaren deskundigen, die door diverse organisaties in het publiek domein worden gevraagd in korte sessies kennis over te dragen, bij elkaar te brengen en te ontwikkelen. ‘Denk- en werksessies’ noemen wij deze sessies, waarin het doel is in korte tijd denkkracht te mobiliseren en resultaten te boeken die leiden tot concrete besluiten of acties.

Wij bereiden deze zorgvuldig, gedegen en interactief voor, zodat de sessies organisaties helpen processen die normaal lang duren te versnellen en daarin doorbraken te realiseren. Dat kan zijn om een kennislacune op te vullen, om urgentiegevoel te creëren, handvatten te bieden en een proces van cocreatie op gang te brengen. En het liefst nog een combinatie daarvan.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20