Van Rendements- naar Talentdenken in het onderwijs

Woensdag 10 juni 2015

Think Public Advies richt zich op sturingsvraagstukken in het sociaal domein. Onze ‘thuishaven’ zijn gemeenten, maar steeds vaker komt het onderwijsveld in beeld. Samen met onderwijsadviseur Pieter Gerrits, heeft Ard Schilder nu een artikel geschreven over sturing in het basisonderwijs. De aandacht voor het sturen op toetsresultaten en een toename van standaardisatie hebben de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in het onderwijsveld. Het systeem voor beheersing van processen en resultaten lijkt nu echter zo ver doorgeschoten dat er te veel tijd, energie en motivatie verloren gaat aan administratieve taken. Het is nodig een omslag te maken, waarin het  ontwikkelen van de talenten van leerlingen meer centraal komt te staan. In hun artikel beschrijven Pieter en Ard wat volgens hen nodig is, om de omslag te maken van een onderwijsorganisatie die gericht is op rendementsdenken, naar een organisatie die gericht is op het talentdenken. Het hele artikel kunt u lezen via: http://www.pomanagement.nl/whitepaper/243/

Andere voorbeelden van de toenemende betrokkenheid van Think Public Advies met ontwikkelingen in het onderwijsveld zijn onze bijdrage aan het opstellen van een handreiking over samenwerking tussen gemeenten in de vormgeving van hun relatie met ROC’s over volwasseneducatie. Dit in samenwerking met de VNG, het steunpunt volwasseneducatie en de stichting Lezen en schrijven. Daarnaast hebben we bijgedragen aan het maken van werkafspraken met basisscholen in het kader van de nieuwe taken van gemeenten in de jeugdzorg. Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Ard Schilder (ard.schilder@thinkpublicadvies.nl of 06 – 10592602).

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20