Samenwerking: van hoger hand of hand in hand?

Maandag 08 december 2014

De decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen vragen om onderlinge samenwerking tussen gemeenten. Gemeenten kiezen voor allerlei verschillende samenwerkingsvormen van een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam tot de nieuwste variant een bedrijfsvoeringsorganisatie. Wij waren benieuwd: wordt de keuze van gemeenten voor een regionale samenwerkingsvorm bepaald door de hogere hand van het Rijk of toch lokaal door gemeenten zelf (ook wel hand in hand)? Lotte Muis student aan de VU heeft zich het afgelopen half jaar verdiept in dit thema. Zij heeft tijdens haar afstudeeronderzoek stage gelopen bij Think Public Advies. Lees hier haar artikel waarin zij uitlegt hoe gemeenten komen tot de keuze voor een samenwerkingsvorm.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20