Relatiegerichte gemeente komt er niet vanzelf

 

Binnen het Platform Middelgrote Gemeenten is er veel aandacht voor het belang van wendbaarheid, informele manieren van werken, verbindend zijn en oog hebben voor de menselijke maat. In een begrip samengevat: relatiegerichte gemeente zijn. Dit onderwerp blijft actueel, en verdient aandacht in de aanloop naar de landelijke verkiezingen en kabinetsformatie in 2017.

Wat belangrijk is om een relatiegerichte gemeente te zijn, omschreven wij eerder dit jaar al in het boekje “De relatiegerichte gemeente; 10 lessen”, gebaseerd op het beschrijven van ‘good practices’ voor het Platform Middelgrote Gemeenten (zie ook www.middelgrotegemeenten.nl).

Kernelementen uit het boekje zijn:

  • Een relatiegerichte gemeente opereert niet vanuit het eigen aanbod, maar ook niet alleen maar uitgaat van de ‘vraag’ of ‘eigen kracht’ van de samenleving. 
  • Een relatiegerichte gemeente richt zich op het tot stand brengen van duurzame relaties en netwerken met sleutelpersonen en organisaties, met merkbaar resultaat.
  • De gemeente is zich bewust van de eigen beperktheid en de afhankelijkheid van andere partijen. 
  • De relatiegerichte gemeente is geen ‘regiegemeente’, die de pretentie heeft anderen te ‘regisseren’. Eerder laat zij zich regisseren door partijen die volop concrete dingen tot stand brengen op het gebied van werk, zorg en ondersteuning.

Deze kenmerken sluiten goed aan bij het pleidooi van De Studiegroep Openbaar Bestuur, die dit voorjaar na een ruime periode van gesprekken en onderzoek zijn rapport “Maak Verschil” heeft uitgebracht. De studiegroep verkent het openbaar bestuur van de toekomst, waarbij ‘Verbindend vermogen’ en ‘Flexibiliteit’ als belangrijke kerncompetenties naar boven komen.

Gemeenten staan in de eerste plaats zelf aan de lat om ‘relatiegericht’ te zijn. De praktijk die beschreven is in de good practices van het Platform Middelgrote Gemeenten laten zien dat het ook kan. Maar op veel plekken knelt het, omdat de kaders die de rijksoverheid stelt veel aandacht vraagt voor systemen, processen, protocollen e.d.. Met het eind van 2016 in zicht worstelen veel gemeenten nog met het goed op orde krijgen van taken en processen die met ingang van 2015 aan de gemeente zijn overgedragen. Inkoopprocedures, ICT, werkprocessen vragen nog (te) veel van de aandacht en energie, waarbij landelijke wetten en voorschriften een belangrijke rol spelen. Het gesprek hierover met de rijksoverheid verdient een intensivering, om te zorgen dat de relatiegerichte gemeente zich echt kan ontwikkelen.

 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20