Regionale samenwerking vraagt provincies met lef

 

Met landelijke verkiezingen en een nieuw kabinet in 2017 in het vooruitzicht, is de vraag hoe het dit jaar uitgebracht rapport 'Maak verschil" over de toekomst van het openbaar bestuur invulling gaat krijgen. Het versterken van regionale samenwerking zal hierin een belangrijk speerpunt zijn. Is er dan nog een rol voor de provincie? 

Ja, die rol is er. Dit concludeert Ard Schilder van Think Public op basis van een verkenning van regionale samenwerking in de provincie Utrecht. Hij schreef hierover een essay met Gerard Oolbekkink van de provincie Utrecht. De provincie kan een belangrijke coördinerende en faciliterende rol vervullen in het op gang brengen en effectief maken van regionale netwerken die maatschappelijk meerwaarde creëren. Dit vraagt wel een proactieve rol van provincies, die bestaat uit het contact leggen met en bij elkaar brengen van partijen uit de publieke sector, het maatschappelijk veld en bedrijfsleven.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20