Kindcentra 2020; een realistisch perspectief

Woensdag 02 december 2015

De kinderopvangsector heeft een turbulente periode achter de rug, gekenmerkt door een teruggang van beschikbare middelen, reorganisaties en krimp. Tegelijkertijd blijft de behoefte aan een stabiele en goede kinderopvang groot. In het initiatief “Kindcentra 2020” hebben betrokken organisaties de handschoen opgepakt om naar de toekomst toe een nieuw perspectief te creëren. Kern van dit perspectief is het geleidelijk laten groeien van kindcentra, waar kinderen een breed aanbod van activiteiten krijgen in nauwe aansluiting op hun schooldag. Om dit goed van de grond te laten komen en kinderen op structurele basis aan deze activiteiten te kunnen laten deelnemen, is een perspectief ontwikkeld voor een basisaanbod voor alle kinderen. 

Onder leiding van een regiegroep hebben thematische werkgroepen en expertgroepen uitgewerkt hoe de ”Kindcentra 2020” er concreet uit zouden kunnen zien. Die uitwerking is vastgelegd in een boek, dat tijdens een drukbezocht congres op 9 oktober jl. is aangeboden aan vertegenwoordigers van de landelijke politieke partijen. Het boek besteedt aandacht aan pedagogische, juridische, financiële en arbeidsrechtelijke aspecten. Ard Schilder van Think Pubilc Advies heeft deelgenomen aan de werkgroep Financiën en was mede auteur van het hoofdstuk over de financiële onderbouwing. Voor een digitale versie van het boek zie de volgende link: http://www.kindcentra2020.nl/publicaties

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20