Iedereen tenminste één dag per week betaald werk

Maandag 08 februari 2016

Veel mensen zitten lang in de bijstand, de structurele werkloosheid gaat maar moeilijk omlaag en de digitale revolutie en robotisering doen bestaande banen verdwijnen. Het is daarom nodig om de organisatie van de arbeidsmarkt en de weg waarop mensen aan werk komen, fundamenteel anders te gaan inrichten. Om dit te bereiken is de Stichting Maatschappelijke Coalitie opgericht. In de stichting bundelen werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid hun krachten om er voor te zorgen dat er een èchte inclusieve samenleving en transparante arbeidsmarkt ontstaat. De Maatschappelijke Coalitie heeft de volgende doelstelling: ‘We gaan door tot iedereen tenminste één dag per week betaald werk heeft’. Het uitgangspunt is dat iemand met één dag in de week werk, gemakkelijker meer werk kan vinden.

Om de doelstelling te bereiken heeft de Maatschappelijke Coalitie een platform opgericht, ‘Zelf aan het Werk’, waar het ondersteunen van de eigen kracht van het individu centraal staat door een combinatie van de de volgende activiteiten:

1.     Elk individu moet een ‘arbeidsmarkt selfie’ kunnen maken, een ‘Slim CV’ in digitale vorm, waarmee hij of zij op een systematische wijze zeer veel informatie over zijn wensen en mogelijkheden communiceert.

2.     Het opzetten van eenNationaalFunctieHuis, met daarin alle huidige en toekomstige functies voor werkgevers. Het Functiehuis is de plaats waar de digitale beschrijvingen van de functies zijn opgenomen. Hier kunnen werkgevers banen, stages en opdrachten plaatsen.

3.     Het ontwikkelen van een NationaalLeerAdvies. Dit is een centrale plaats waar onderwijsinstellingen hun leer-items zoals trainingen, cursussen, boeken etcetera kunnen plaatsen. Werkgevers en individuen kunnen hier ook toegang tot hebben en tot actie kunnen komen. Op basis van het algoritme (‘tagging’) van de leer-items met competenties, sectorinformatie, locatie en opleidingsniveau is het platform in staat om automatische persoonlijk leeradvies te genereren voor elke deelnemer.

4.     Het gebruik maken van Big Data om periodiek gegevens te publiceren. Hierbij valt te denken aan inzicht op gebied van competentiedoorsneden per regio, passieprofielen, match en mis-match van werk en onderwijs. Daarnaast is het platform ‘zelf aan het werk’ beschikbaar via het web, tablet en telefoon.

Vanuit de ambitie om bij te dragen aan fundamenteel andere manieren van organiseren in het publiek domein is Think Public partner van de Maatschappeijke Coalitie. De visie, doelstelling, activiteiten en instrumenten van de Maatschappelijke Coalitie zijn opgenomen in een ‘troonrede’. Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de discussie over het fundamenteel anders inrichten van de arbeidsmarkt. De troonrede met mogelijkheid om te reageren is hier te lezen.

De huidige partners die zich in het platform ‘Zelf aan het Werk’ hebben verenigd zijn:

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20