Handreiking Transitie van educatie naar het sociaal domein

Zaterdag 11 oktober 2014


Naast het geweld van de 3 D’s is er nog een beleidsterrein waar de ruimte en verantwoordelijkheden voor gemeenten gaan toenemen van 1 januari 2015: volwasseneducatie.

Het gaat om de WEB middelen voor educatie taal en rekenen voor niet inburgeringsplichtige volwassen. Sanne Kos en Ard Schilder van Think Public advies hebben als auteurs van de onderdelen over intergemeentelijke samenwerking en de vormgeving van de relatie met aanbieders hun aandeel geleverd aan deze handreiking.

Lees verder

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20