Handreiking financiën en de drie decentralisaties

Donderdag 03 april 2014

Op verzoek van het ministerie van BZK heeft Ard Schilder met andere experts gewerkt aan een handreiking over financiën en de drie decentralisaties. 

Bouwstenen voor uw financiële aanpak 

Ard Schilder vanThink Public advies heeft, in samenwerking met andere experts en in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), een brochure over de beleidsmatige en financiële opgave van de drie decentralisaties opgesteld. De brochure is een onderdeel van het programma 'Gemeenten van de Toekomst' waarmee het ministerie van BZK gemeenten ondersteunt bij de transitie en transformatie. Onze bijdrage aan deze brochure richtte zich op regionale samenwerking en de verevening van kosten en risico's. Gemeenten kunnen hierbij kiezen uit verschillende modellen, waarbij we de voor-en nadelen in beeld brengen en voorbeelden uit de praktijk. 

Lees verder

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20