Good practice van de maand: "Een cirkel van ondersteuning om de burger heen"

Maandag 08 september 2014


Model Veenendaal gaat over de inzet van het sociale netwerk zoals familie, buren, algemeen maatschappelijke organisaties, de algemeen toegankelijke ondersteuningsvoorzieningen en welzijnswerk.

 

Iedere maand werken we in samenwerking met het Platform Middelgrote Gemeenten casussen uit, waarin de specifieke kracht van middelgrote gemeenten naar voren komt. Deze maand: 'Model Veenendaal'. Het model stelt dat de ondersteuning van inwoners in het sociale domein ingericht dient te worden op basis van vijf uitgangspunten.

Lees verder

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20