Ervaringen met de financiële houdbaarheidstest

 

Financiële houdbaarheidstest, een thermometer voor uw gemeente

De financiële posities op de lange termijn zijn in veel gemeenten kwetsbaar en de onzekerheden op het sociaal domein zijn groot. Een instrument om hier inzicht in te krijgen en op te sturen is de financiële houdbaarheidstest van de VNG. Wij hebben hierover een artikel gepubliceerd gepubliceerd in TPC van juni 2016 en daarin worden de ervaringen met de toepassing van het instrument besproken en aangegeven hoe het meerwaarde kan hebben voor monitoring en sturing op de financiële positie door gemeenteraden en provincies.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ard Schilder (06 10 59 26 02) of Peter Bouwmeester (06 28 70 31 86) of via ard.schilder@thinkpublic.eu of peter.bouwmeester@thinkpublic.eu

Download hieronder het artikel dat is verschenen in TPC magazine van juni 2016.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20