Een participerende samenleving vraagt om een energieke overheid

Vrijdag 03 april 2015

Een participerende samenleving vraagt om een energieke overheid! Ben jij de ambtenaar van de toekomst?

Er is sprake van een opkomende participerende en energieke samenleving. De essentie van een participerende samenleving is dat er wordt uitgegaan van de eigen assertiviteit, het initiatief en de energie uit de samenleving. En die initiatieven en die energie is er volop; burgers organiseren zich in informele en formele verbanden op terreinen als energie, zorg, welzijn en vrije tijd. De vraag is wat er met deze ontwikkelingen concreet wordt verwacht van de nieuwe rol van de overheid en waaraan een ambtenaar moet voldoen in deze participerende samenleving. Overheden lijken nog erg op zoek naar hun rol, terwijl deze belangrijk en onmisbaar is. Think Public begeleidt overheden in dit proces door het bieden van inzicht, het maken van keuzes en begeleiden naar die nieuwe rol.
Lees verder: https://www.thinkpublicadvies.nl/inspiratie/een-participerende-samenleving-vraagt-om-een-energieke-overheid/

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20