De kracht van het interactieve traject 'vervanging gemeentelijke bomen'

Donderdag 01 mei 2014

Iedere maand werken we in samenwerking met het Platform Middelgrote Gemeenten casussen uit, waarin de specifieke kracht van middelgrote gemeenten naar voren komt. Deze maand: de gemeente Zeist!

De gemeente Zeist staat voor de opgave om 35.000 gemeentelijke straat-, laan- en parkbomen, die de komende decennia aan het einde van hun levensduur komen, te vervangen. Dit vraagt om een grote investering. Het beschikbare budget hiervoor is lang niet toereikend. Kortom, een stevige opgave!

Lees verder

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20