Ambtelijke fusies lastiger dan gedacht

Maandag 18 september 2017

Ambtelijke fusies tussen gemeenten bestaan ruim 10 jaar en komen op steeds meer plekken voor: er zijn nu 28 ambtelijke fusieorganisaties, waar 67 gemeenten aan verbonden zijn. Ambtelijke fusies zijn veelal ingezet om de ambtelijke organisaties te versterken en tegelijk bestuurlijk onafhankelijk te kunnen zijn. In de praktijk valt het echter niet altijd mee. Ons recent onderzoek naar de UW-samenwerking tussen IJsselstein en Montfoort laat zien dat de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan stevig zijn.

Het doel van veel ambtelijke fusies is om door schaalvergroting te winnen op kwaliteit (waaronder verminderde kwetsbaarheid op functies en meer kansen op specialisatie en innovatie) en kosten te verminderen. Die potentie is er, maar daar is wel voor nodig dat er een hoge mate van harmonisatie en standaardisatie is, ook aan de bestuurlijke kant:
- Bestuurlijke ambities en regionale orientatie mogen niet al te zeer verschillen;
- Bestuurders (raad en college) moeten accepteren dat maatwerk in dienstverlening maar beperkt wordt toegestaan
- In de bestuurlijke en ambtelijke aansturing moet zijn geborgd dat het vraag - aanbod spel tussen deelnemende gemeenten en ambtelijke organisatie duideljik is gestructureerd.

Voor meer informatie zie het rapport dat wij over de ambtelijke fusie tussen IJsselstein en Montfoort hebben gemaakt, dat op 15 september jl. openbaar is geworden.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

info@thinkpublic.eu / 073 888 40 20